KadrySerwis, Praca tymczasowa - Strona głównapracownicy tymczasowiobsługa kadrowaagencja pracymapa dojazdumapa stronykontakt

Jesteś w: Zaległe urlopy
praca tymczasowa, agencja pracy +48-91-852-50-51
kadry szczecin, pośrednictwo pracy kontakt@kadryserwis.pl
Wzrost Minimalnego Wynagrodzenia w 2015 roku
28.11.2014
Minimalne wynagrodzenie netto 2015 - 1286,16 zł
Urlop w 2015 roku - współczynniki ekwiwalentu pieniężnego
12.11.2014
Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego ustalany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Oblicza się go poprzez odjęcie od liczby dni w danym roku łączną liczbę przypadających w danym roku niedzieli, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy.Nastepnie uzyskaną sumę dzielimy przez 12.
Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2014 roku
15.04.2014
W 2014 roku będziemy mogli odebrać 2 dni wolnego za święta przypadające w sobotę. Sprawdź kiedy...

Zaległe urlopy

 

Urlop zaległy

to taki urlop, który nie został wykorzystany:

  • zgodnie z ustalonym planem urlopów,
  • w terminie uzgodnionym między pracownikiem a pracodawcą.

Art. 161 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zgodnie z prawem pracy niewykorzystany urlop  należy wykorzystać do 30 września roku następnego. Zdarza sie jednak tak, że z różnych powodów np. choroba pracownika, dany urlop nie zostaje wykorzystany. Wówczas staje sie on urlopem zaległym, który powinien zostać zrealizowany w innym terminie.

Agencja pracy tymczasowej
Rekrutacja pracownika Szczecin, Agencja pracy tymczasowej Szczecin, Doradztwo personalne, Rekrutacja Szczecin, Pracownik tymczasowy, Outsourcing kadr, Outsourcing płac, Zewnętrzna administracja kadr, Zewnętrzna administracja płac, Hostessy, Rekrutacja Szczecin, Oferty pracy w Szczecinie, Praca tymczasowa, Pośrednictwo pracy, Agencja pracy, Kadry Szczecin

© Copyright 2010 KadrySerwis - Wszystkie prawa zastrzeżone